Živnosť, živnostenské oprávnenie, správne poplatky živnostenského registra

Mnohé z vás, ktoré uvažujete o podnikaní potrebujú jednoduchú a stručnú informáciu čo je to vlastne živnosť a ako to funguje. Pripravila som pre vás stručné informácie čo je to živnosť,  na základe čoho sa preukazuje, ako sa zmenili podmienky vybavovania a koľko zaplatíte za jednotlivé úkony. V priložených linkoch si môžete stiahnuť dokumenty ktoré vám pomôžu pri vyberaní jednotlivých činností či už voľných alebo viazaných (remeselných).

Živnosť – základná definícia

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.
Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené  zákonom.

Živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnenie -  oprávnenie prevádzkovať živnosť, vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám:

 • pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti stanovené zákonom
 • pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.

Preukazom živnostenského oprávnenia je:

 • živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
 • koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
 • výpis zo živnostenského registra.

 

Zakladanie živnostenského oprávnenia pre fyzické osoby:

Niektoré zmeny, ktoré zjednodušujú proces zakladania živnosti.

 • nie je  potrebné osobne sa prihlasovať na všetky úrady, väčšina administratívnych povinností sa vybaví na jednom mieste, vybavovanie živnosti prebieha už iba na živnostenskom úrade. Živnostenský úrad  zabezpečí registráciu živnostníka na daňovom úrade aj v zdravotnej poisťovni (ak o to požiada) . (výpis z registra trestov pre žiadateľa zabezpečí samotný živnostenský úrad ... bezplatne.)
 • živnostník v prvom roku podnikania nemá povinnosť prihlasovať sa na platbu odvodov do sociálnej poisťovne. (môže sa však prihlásiť dobrovoľne)
 • zmenili sa aj poplatky (viď správne poplatky na úseku podnikania)
 • zmena nastala aj v podmienkach pre získanie remeselnej živnosti

Uvedené zmeny výrazne zjednodušujú a urýchľujú proces zakladania živnosti.

Pre komplexnosť informácií vám pripájam dokumenty vydané Ministerstvom vnútra - odbor živnostenského podnikania :

 1. POZITÍVNE A NEGATÍVNE VYMEDZENIE OBSAHU REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ
 2. ZOZNAM ODPORÚČANÝCH OZNAČENÍVOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ A ICH BLIŽŠIE VYMEDZENIE

 

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania

(položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť                            
5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť            
15 eur

b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa        
3 eurá

c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri            
3 eurá

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení        
6 eur

e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 
6 eur

f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení            
3 eurá

g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
4 eurá

h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33)    
6 eur

i) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe            
6 eur

j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe                    
20 eur

k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike
100 eur

l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis        
3 eurá

m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán
5 eur
n) Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov                                   
10 eur


Poznámky

 1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
 2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.“.


Alexandra Koptáková

Komentárov 

 
0 # MkaaVoide 2017-07-24 16:33
jjci5onnl1mmutkcyz

google

google

wwwhv7r5ln1y5avtas
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # MkaaVoide 2017-07-25 00:04
wrkn130cd4tb204vjm

google

google

uak5esjctrvpqmd e8k
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Dacadcet 2017-07-26 11:40
Purchasing FS Racing VictoryX 1:10 Amphibious RC Truck - RTR 261.61$, sku#208218301
sku0712ck.
https://en.gravatar.com/genericsilagra
http://sacramentostreetlife.com/viewtopic.php?f=13&t=274316
http://asdbushidocenter.forumup.it/viewtopic.php?p=300&mforum=asdbushidocenter#300
http://watson.free.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=136383
http://asdbushidocenter.forumup.it/viewtopic.php?p=303&mforum=asdbushidocenter#303
http://forum.japanfm.fr/viewtopic.php?f=24&t=64448

http://teamewix.com/viewtopic.php?f=7&t=449556
http://forum.sevastndoom.com/index.php?topic=1303429.new#new
http://forum.dinosaurbattlegrounds.com/viewtopic.php?f=2&t=120584
http://forums.syndicateroleplay.com/index.php?topic=121492.new#new
http://masquematematicas.com/viewtopic.php?f=5&t=247330
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Vacadcet 2017-08-09 07:19
Buy Motospeed Inflictor CK104 Gaming Mechanical Keyboard 43.99$, sku#169285701 - Keyboards
sku0712ck.
http://eqpaladin.com/viewtopic.php?f=8&t=15585
http://hookah-zone.com/forums/index.php?topic=349663.new#new
http://hookah-zone.com/forums/index.php?topic=349664.new#new
http://hookah-zone.com/forums/index.php?topic=349668.new#new
http://hookah-zone.com/forums/index.php?topic=349670.msg441763#msg441763

Purchase Motospeed Inflictor CK104 Gaming Mechanical Keyboard 43.99$, sku#169285701 - Keyboards: http://eqpaladin.com/viewtopic.php?f=8&t=15585
Order Motospeed Inflictor CK104 Gaming Mechanical Keyboard 43.99$, sku#169285701 - Keyboards
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Vacadcet 2017-08-13 12:09
Buying Xiaomi Air 12 Laptop 519.99$, sku#189917204 - Laptops
sku0712ck.
http://betoseek.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=81779
http://talk.photolion.ru/viewtopic.php?f=4&t=129947
http://forum.kvroreko.nl/viewtopic.php?p=485576#485576
http://master-oepe-7.de/viewtopic.php?f=5&t=576440
http://master-oepe-7.de/viewtopic.php?f=4&t=576442

Purchasing Xiaomi Air 12 Laptop 519.99$, sku#189917204 - Laptops: http://betoseek.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=81779
http://nisabt.pw/buy_[cenzurovane slovo]_soft_pil ls.html
Buying Xiaomi Air 12 Laptop 519.99$, sku#189917204 - Laptops
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Scottmum 2017-08-27 13:02
2yr 24x7 ups 9355 20 30kva pm

http://netmerisp.exblog.jp/27045262/
Dk interactive storybook oz the magical adventure
http://searchrepha.exblog.jp/27013668/
Watchguard xtm 21 w 1 yr lives
http://netatu.exblog.jp/27041544/
http://dalcheahead.exblog.jp/26991361/
Iobit malware fighter 3.0 beta
Lingvosoft picture dictionary 2017 english japanese kanji software for windows: http://quiscapop.exblog.jp/27074871/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Scottmum 2017-08-30 16:56
Civil war ii unconditional surrender

http://cosurbirdsasth.7m.pl/keqyra/dziobas-player-pro-portable-free-download.html
Netmanage upg rumba office level c 50 499 902446 007 c
http://gautrepcardty.7m.pl/fyrovok/syncfusion-essential-studio-v112025-2017-148-gb-crack.html
Attachmate hostprint 1.1 50 user
http://franhandsighve.7m.pl/rumut/microsoft-identity-lifecycle-manager-v2017-equinox.html
http://taiprocwhiife.7m.pl/zanaji/360amigo-system-speedup-v1217300-pro-edition-multilingual.html
eset nod32 av 4.0.317working keygen
windows xp pro sp3 corporate student edition october 2017.rev2: http://midhaggfine.7m.pl/komuva/windows-xp-pro-sp3-corporate-student-edition-october-2017rev2.html
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Ralphnew 2017-09-07 01:16
what can i do if cialis doesnt work

homepage besuchen


cialis generika bestellen per Гјberweisung

http://cialisxrm.com/: http://cialisxrm.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Scottmum 2017-09-08 02:32
Install factory with lock point stand alone

http://meltiotethest.7m.pl/kuwefiv/aiseesoft-total-video-converter-62-16-serial-key.html
Novell 877 001488 comm sentinel exploit detection advisor v. 6.1 subscription license 1 year 1
http://norenalect.7m.pl/muwyw/acd-systems-canvas-v14-0-build-1618-with-key.html
Bonds for beginners ebook dvd in russian
http://luirinap.5v.pl/dufequ/edirectory-v7510-php-cracked.html
http://phisembvers.5v.pl/mirixykej/ohmforce-ohmicide-pro-vst-v110-incl-keygen-air.html
command and conquer red alert 3 pc free
magix music maker 2017 producer edition 14 crack: http://raibrinotti.7m.pl/kegiwoqim/magix-music-maker-2017-producer-edition-14-crack.html
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Scottmum 2017-09-09 02:34
Quicken deluxe 5 for windows

http://neucyme.5v.pl/mepob/feed-me-hindi-pencilbot-preschool-apps.html
Repair business software without free technical support 10 year license requires internet browser
http://cosurbirdsasth.7m.pl/huqufuboc/ojosoft-total-video-converter-v2640404.html
Mcafee virusscan pro v8.0 pack of 5
http://adelun.5v.pl/lodakag/dr-des[cenzurovane slovo]ble-dastardly-deeds.html
http://landschifer.5v.pl/cekehoni/counter-strike-v16-bymer-real-edition-2017-tfileru.html
psp program and game pack download
dlink dwa 130 drivers cd ripper: http://norenalect.7m.pl/qetymeky/dlink-dwa-130-drivers-cd-ripper.html
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Scottmum 2017-09-09 18:24
Izotope ozone 5 complete mastering system software digital download only

http://wdigavinal.7m.pl/munanifi/aaa-logo-2017-business-edition-v3-0-prmd.html
Kaspersky is 2016 3user 1yr kis1303121uszz
http://reisunderfco.7m.pl/sylyhakuj/test-drive-unlimited-2-walkthrough-part-5.html
738557 ulead photoimpact5 image editing pc software case pack 60
http://jefffermotu.7m.pl/tykucozuk/free-convertxtodvd-4-keygen.html
http://wechsfastmabank.7m.pl/vogoqo/magiciso-maker-v54-crack-incl-win-all.html
coreldraw graphics suite x5.588 sp1 trial ru krokoz
complete adobe keygen collection master cs5.5 windows: http://spiccomriround.7m.pl/cyzav/complete-adobe-keygen-collection-master-cs55-windows.html
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Scottmum 2017-09-10 16:35
Access 2000 teach yourself [cenzurovane slovo]fix multimedia training

https://storify.com/stelfirskale/norton-antivirus-2017-professional-v16-2-0-7
Elementary world history exploring ancient egypt
https://storify.com/upocveder/ibm-spss-statistics-v22-x64-equinox-part2
Lego 4 game collection legoland creator drome racers and galidor
https://storify.com/tinolitic/flying-popcorn-media-suite
https://storify.com/atinanpur/becky-brogan-the-mystery-of-meane-manor-free-full-
Magic color animated wallpaper 1.0
Windows vista beta 1 dvd iso en 32bit: https://storify.com/zibethyba/windows-vista-beta-1-dvd-iso-en-32bit
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # GeraldCoene 2017-09-20 07:17
canada pharmacies online prescriptions
canadian online pharmacies
mail order pharmacy
cipro 500: http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cipro-500
canadian pharmacy online canada
metoprolol succ
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # FelipeBit 2017-09-21 10:29
buy prescription drugs canada
canadian pharmacy
pharmacies near me
valacyclovir hcl: http://canadianpharmacyrxbsl.com/?valacyclovir-hcl
prescription drugs without prior prescription
lactic acidosis metformin
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # FelipeBit 2017-09-21 18:40
canada pharmacy online no script
king pharmacy

web medical information
side effects of doxycycline: http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-doxycycline
northwest pharmacy
what is prednisone
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # FelipeBit 2017-09-22 00:21
medical information online
canadian pharmacy
prescription drug price comparison
[cenzurovane slovo] ohne rezept apotheke: http://canadianpharmacyrxbsl.com/?[cenzurovane slovo]-ohne-rezept-apotheke
pain meds online without doctor prescription
levitra vs [cenzurovane slovo]
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # FelipeBit 2017-09-22 08:54
canadian rx pharmacy online
canadian online pharmacies
best canadian mail order pharmacies
[cenzurovane slovo] pillen kruidvat: http://canadianpharmacyrxbsl.com/?[cenzurovane slovo]-pillen-kruidvat
pharmacy without dr prescriptions
metoprolol tart
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # agenopuqe 2017-10-08 01:19
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # aboviove 2017-10-08 01:32
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # okowiewovos 2017-10-08 01:54
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ulitutigusi 2017-10-08 02:06
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # egiwugo 2017-10-08 02:07
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # otosegaq 2017-10-08 02:39
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # uyuijakehiu 2017-10-08 02:56
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ojubivebiwuci 2017-10-08 18:33
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ehhusene 2017-10-08 18:46
20mg-levitraforsale.com.ankor: http://20mg-levitraforsale.com/ usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ufelsotujiti 2017-10-23 04:31
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # edilakapore 2017-10-23 04:39
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # uyomopu 2017-10-23 04:44
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ukitewkiq 2017-10-23 04:52
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # opumanucomo 2017-10-23 04:59
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # upizakato 2017-10-23 05:00
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # oyogemacudex 2017-10-23 05:06
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ezbaoroz 2017-10-23 05:12
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ekudakovefic 2017-10-23 05:16
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # osnaexun 2017-10-23 05:19
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ifgusobiyuh 2017-10-23 14:43
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # osicasoh 2017-10-23 14:44
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # eibujatilrzaq 2017-10-23 14:57
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # uebujuvifox 2017-10-23 14:57
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ixeyifiri 2017-10-31 01:49
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # oyoiradigo 2017-10-31 02:03
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # uxekotie 2017-10-31 02:23
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ahigurin 2017-10-31 02:32
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # bovopisoni 2017-10-31 02:33
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ihonuvuna 2017-10-31 02:38
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # aqipxase 2017-10-31 03:08
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ihpegocaq 2017-10-31 03:24
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # osolifejh 2017-10-31 05:38
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # eefaukigaheo 2017-10-31 05:53
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # noxuyol 2017-10-31 17:10
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # axevixoo 2017-10-31 17:25
levitrageneric-cheapest-price.net.ankor: http://levitrageneric-cheapest-price.net/ cheapest-priceventolinon line.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # FirstMirta 2017-11-21 06:11
I have noticed you don't monetize your website, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra money, search for: Boorfe's tips best adsense alternative
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # SeymourSmall 2017-11-28 18:47
I have checked your site and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search results, but
there is a tool that can help you to create 100% unique content, search for: Boorfe's tips unlimited content
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ibudirowiqeti 2018-03-20 04:04
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ucdugiw 2018-03-20 04:18
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ufiosolow 2018-03-20 04:32
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # oneneagol 2018-03-20 04:36
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # akimolmo 2018-03-20 04:40
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # isonecxuwqise 2018-03-20 04:50
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # unoqoqqo 2018-03-20 04:51
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ozacepoxipis 2018-03-20 04:59
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # anepkuluriko 2018-03-20 05:03
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ilanofuaqe 2018-03-20 05:08
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # oganigumuka 2018-03-20 05:17
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # oparecupuwok 2018-03-20 05:22
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # eguquniqufl 2018-03-20 05:25
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # oehavovuko 2018-03-20 05:45
levitra-20mg-priceof.online.ankor: http://levitra-20mg-priceof.online/ pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # NilaChief 2018-03-28 18:25
I have checked your website and i've found some duplicate content, that's why you don't
rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique content, search for; boorfe's tips unlimited content
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Anthonysiz 2018-05-18 15:49
canadian mail order pharmacies to usa
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
legitimate canadian pharmacies: http://canadianonlinepharmacyhd.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # BestGina 2018-10-28 01:30
I have noticed you don't monetize your page, don't waste
your traffic, you can earn additional cash every
month. You can use the best adsense alternative for any type of website
(they approve all websites), for more info simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # ConstanceJuicy 2018-11-08 06:23
Hello. I see that you don't update your site too often. I know that writing articles is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing content (from article directories or other websites from
your niche)? And it does it very well. The new posts are unique and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # BestWard 2018-11-18 16:03
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type
of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Tilicheev62 2019-06-08 12:36
Приветствую всех!

Возможно убрать ошибку 13 https://prom-electric.ru/articles/1/1329/ на danfos vlt2800?
Буду благодарен за любой ответ.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # NeooExaky 2019-11-09 13:41
Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные . Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Larry Fox 2019-11-09 22:14
Skúsili ste získať pôžičky od bánk bez úspechu? Naliehavo potrebujete peniaze, aby ste sa dostali z dlhov? Potrebujete peniaze na rozšírenie alebo založenie vlastného podnikania? Získajte pôžičku od jednej z popredných úverových spoločností vo Veľkej Británii. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás prostredníctvom WhatsApp: +14092051142 alebo e-mailom:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # KruteamCat 2020-07-01 03:45
Друзья, от души делюсь с вами полезной информацией. Нашла тут

Мощную биржу фриланс-услуг со встроенным автоматизирован ным маркетом покупки-продажи цифровых товаров. Это уникальный проекте, на котором можно оказывать фриланс услуги, покупать и продавать цифровые товары, готовые, действующие проекты… Огромный функционал, множество автоматизирован ных функций, правильный многозадачный рейтинг… Администрация проекта выступает гарантом сделки между продавцов (исполнителем) и покупателем (заказчиком).

Как по мне получить такую рекламу сразу всего за 5 рублей в сутки очень даже не плохо. Да это ротатор, но метрика стала показывать заходы с этого сервиса и некоторые длятся почти два часа с четырьмя зелеными кружками, такого раньше замечено не было.

Это не kwor!!! Это космос по сравнению с кворком!!!

Если что не так, не судите строго, посоветуйте, может я не права?

продвижение ютуб канала
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Ďakujeme, že sa držíte témy vo svojich príspevkoch.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Odporučte stránku

Odporúčame