Gabika - Ocenenie podnikania

Asociácia mikropôžičkových inštitúcií Slovenska (AMIS) udelila Cenu AMIS 2002 majiteľom troch najúspešnejších firiem, ktoré sú klientmi niektorej z jej 11 členských inštitúcií.

Ocenenie vo forme finančnej odmeny (10 000 Sk) získali majitelia spoločností KO-ROLL, s. r. o., Kolárovo, ktorá vyrába automobilové a strojárske komponenty, Ferdinand Dobai a Róbert Szabó.

Ďalšími držiteľmi ceny AMIS sa stali majiteľka cestovnej kancelárie Tricio, s. r. o., Senec, Gabriela Revická

a majiteľka prevádzky (chráneného pracoviska) Babičkina čajovňa v Bratislave Viera Tomčíková.

Ocenení podnikatelia podľa odbornej komisie najlepšie splnili kritériá, ktorými sú najmä kvalita projektu, jeho rozvojový potenciál a pozitívny sociálno- ekonomický dosah.

Právo prihlásiť klientov do súťaže malo všetkých 11 inštitúcií, ktoré v súčasnosti evidujú dovedna viac ako 730 aktuálnych "živých" pôžičiek. Ide o úvery vo väčšine prípadov limitované sumou 500 tisíc Sk. Členmi AMIS sú 7 regionálnych podnikateľských centier a 4 ďalšie nadácie, fondy a spoločnosti (Nadácia Integra, Mikrofond Integra, Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity a spoločnosť Seed Capital Company).

 

Autor: Bratislava (tasr)
Zdroj: Hospodárske noviny, 20.12.2002, str.: PR 

Odporučte stránku

Odporúčame