Čo nám prezrádzajú výsledky ankiet o podnikaní

V čase príprav diplomových prác nás, podnikateľov oslovujú študenti, aby sme im vyplnili formuláre, na základe ktorých postavia svoje diplomovky. Rada im pomáham, no vždy chcem od nich recipročne informáciu – výsledky štatistík. Dnes vám niektoré prinášam:

Dopredu sa ospravedlňujem, že zdroj neviem uviesť. Bohužiaľ som si mená autorov ankiet nezapísala, no povolenie od nich mám.
Tak sa na to pozrime.

Nižšie uvedené štatistické údaje sú odpoveďou skupiny podnikateľov z roku 2011.

Prvá časť ankety sa venovala otázkam eshopov.

Zaujímavé je, že zakladatelia eshopov boli vo viac ako 55% podnikatelia už aj pred podnikaním na internete,  25% prešli k online podnikaniu zo zamestaneckého pomeru a 15% študovalo pred spustením svojho prvého eshopu.
Ich vek pri zakladaní eshopu bol:
43% 26-35 rokov,
30% 19-25 rokov a
24% 36 a viac rokov.

Prekvapujúce pre niekoho môže byť, že viac ako polovica opýtaných (52%) nemá kamennú prevádzku, čiže podniká len cez internet.
No prekvapil ma výsledok pri otázke, či podnikatelia rozširovali  počas svojho podnikanie ponúkaný sortiment. Len 79% odpovedalo kladne!
21% asi nevie o tom, že stagnácia zabíja – či vo všeobecnom význame, či v podnikaní.
Ak chcete napredovať a získavať stále nových klientov, rozširovanie sortimentu, produktov a nových služieb je priam povinnosťou každého podnikateľa.

Keďže ja sama tvorím webové stránky, bola som veľmi zvedavá na odpovede na otázku:
E-shop Vám vytvorila špecializovaná firma alebo ste si ho vytvorili sám, či už pomocou open-source systému alebo úplne od základov?
V tomto prípade sa delila skupina skoro na polovicu (49% samostatne, 51% špecializovaná firma), ale ako vidno z nasledujúcej informácie, nie každý bol spokojný s výsledkom svojej práce. Na otázku, ak by e-shop zakladali teraz, či by dali svoju webovú stránku vytvoriť firme, 64% z opýtaných odpovedalo ÁNO.

Ďalšia anketa bola venovaná len ženám.
Keď sa pýtali žien, prečo začali podnikať, 99% z nich odpovedalo, že je to hlavne kvôli 2 veciam:

 • sebarealizácia a
 • byť sama sebe pánom.

96% z nich je aj spokojných s rozhodnutím začať podnikať.
Mimochodom, prečo by ste vy začali (alebo prečo ste vy začali) podnikať? Ja som uviedla tiež tieto dve odpovede ako dôvod prechodu zo zamestaneckého pomeru na podnikanie.

Najviac respondentiek vidí pozitívnu stránku podnikania v tom, že sa nemusí podriaďovať nadriadenému (64% z odpovedí). Ďalšie pozitíva boli:

 • práca ich baví, môžu v nej totiž využiť vlastný potenciál a realizovať sa.
 • flexibilný pracovný čas,
 • možnosť skĺbiť rodinné aj pracovné povinnosti.

Len 26% z opýtaných uviedlo ako výhodu vyšší príjem.

Na otázku, aké negatíva podnikania vnímajú respondenti ankety, odpovede boli nasledovné:.

 • vysoké odvody (58%),
 • časová náročnosť (43%),
 • nepravidelný príjem (38%),
 • nedostatočná podpora zo strany SR a EÚ (36%) a
 • finančná náročnosť (34%).

V ankete, kde sa pýtali lin žien, až 55% z nich uviedlo, že ženy nie sú pokladané za rovnocenné v podnikaní v porovnaní s mužmi. Aj napriek tomu, že sa tejto oblasti v poslednej dobe venuje zvýšená pozornosť, viac ako polovica opýtaných si nemyslí, že sú považované za rovnocenné.
25% žien je toho názoru, že sú pokladané za rovnocenné partnerky a 11% žien nevedelo posúdiť rovnosť medzi mužom a ženou.

V čom vidia respondentky ankety silné stránky žien v podnikaní v porovnaní s mužmi?

 • 51% v lepších organizačných schopnostiach,
 • 45% otvorenosť a prístupnosť žien,
 • 43% tolerancia a rešpektovanie odlišností,
 • 23% lepšia motivácia zamestnancov a
 • niektoré respondentky doplnili svoje názory na túto tému: „ženy dávajú do podnikania city“, „zodpovednosť, svedomitosť, dochvíľnosť, reálnosť požiadaviek a podmienok“.

Niektoré ženy, s ktorými sa rozprávame na našich off-line stretnutiach, hovoria o tom, že nemajú všetky podmienky k tomu, aby mohli začať podnikať. Aj preto je zaujímavé pozrieť si odpovede na anketnú otázku, ktorú zodpovedali len ženy:

V čom podľa vás spočívajú problémy týkajúce sa žien v podnikaní? Čo vám bráni rozvíjať sa?

 • Podľa 55% respondentiek  bráni vývoju podnikania žien vysoký stupeň byrokracie.
 • 49% percent uviedlo, že bariéru podnikania vidí v slabej podpore zo strany štátu,
 • 40% hovorí o sťaženom prístupe k financiám a
 • 26% uviedlo porovnávanie s mužmi.
 • Medzi Iné uvádzali ženy tieto odpovede:
  „konzervatívny prístup členov rodiny k rozhodnutiu ženy začať podnikať. Nie aby ju podporili, ale ešte ju odrádzajú a deptajú, hádžu polená pod nohy...“,
  „rodinné povinnosti“,
  „úloha matky“,
  „nízka podpora ženy podnikateľky ako matky zo strany štátu“, musia zvládať okrem podnikania aj druhú životnú úlohu a tou je úloha matky a manželky, kde podnikanie musí ísť v súlade s fungovaním rodiny a výchovou detí “.


Tak ako je to u vás milé dámy?
Vy by ste ako odpovedali na vyššie uvedené otázky? Ste spokojné so svojim podnikaním? A ak ešte nepodnikáte, čo vám v tom bráni?
Ak máte chuť a čas, napíšte svoj názor ako komentár.

Štatistické údaje pre vás zhrnula
Monika Jakubeczová

Pridať komentár

Ďakujeme, že sa držíte témy vo svojich príspevkoch.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Odporučte stránku

Odporúčame