Cíle 2013 – hurá na ně!

Motivácia a ciele 2013Už máte naplánované cíle do roku 2013? Jak pracovní tak osobní? Pokud Vás žádné cíle nenapadají a nevíte, co by, zamyslete se nad tím, co není teď v pořádku a chtěli byste to zlepšit. Pokud je vše v pořádku, tak nad tím, co může být ještě lepší. A věřte, že vždy na něco přijdete. Pak stanovte, co chcete místo toho. A máte námětů na cíle spoustu.

V práci více než v osobním životě si stanovujeme různé cíle. Ty pak plníme v určitém čase, z určitých důvodů. Často krát se stane, že cíl je nastavený špatně. Proto, abychom si na konci roku 2013 odškrtli vše naplánované, Vám, čtenářům, poskytujeme inspiraci jak snadněji a rychle stanovovat cíle tak, abychom si je všichni na konci roku úspěšně odškrtli.

Příklady ze soukromého i pracovního života jsou uvedeny kurzívou.

 

Cíl má parametry SMART nebo SMARTER:

S - Specifický - Chci se cítit lepe po fyzické strance. Chci být dobrý manažer.

M - Měřitelný - Jak poznám, že jsem cíle dosáhl. Nestačí si říct: „Já to tak nějak poznám“. Vždy můžeme stanovit několik měřitelných parametrů. Vyjdu 50 schodů bez zadýchání, uběhnu 6 km za 50 minut. Deleguji veškeré administrativní činnosti, které nemusím dělat sám. Věnuji každému podřízenému 1 hodinu svého času týdně, plánuji každý pátek svůj diář na příští týden. Měřítek si můžeme stanovit kolik chceme.

A - Ambiciózní - cíl má být pro nás, ne nutnou rutinou, pokud máme opakující se cíle, stačí si je obohatit o něco z čeho se naučíme něco nového.

R - Realistický – věřím, že dokážu cíle dosáhnout, že na to "mám".

T - Časově ohraničený – cíl musí mít termín. Pokud nemáme stanovený termín, nejsme tolik motivováni. Nevíme vlastně „do kdy“ a to je stejné jako nikdy. :)

 

V koučinku ještě používáme:

E - Ekologický - měli bychom se zamyslet nad důsledky případného úspěchu. Cíl musí zapadat do našeho celkového plánu (krátkodobých i dlouhodobých cílů) a našeho okolí. Je cíl dobrý pro všechny zůčastněné?

R - Zaznamenaný - měli bychom si průběžně zaznamenávat plnění podcílů. Zda postupujeme úspěšně. Při správném nastavení cíle je průběžný monitoring motivující. Vidíme a měříme, že se nám daří a posouváme se.

 

Co ještě může pomoci:

Pozitivně formulovaný cíl – zaměření se na to co chci a ne na to co nechci. Princip Solution Focus Coaching

Nechci být tlustý vs. chci si zlepšit fyzickou kondici, chci se cítit lépe, vypadat dobře v plavkách.
Nechci být špatný manažer vs. chci být mezi zamestatnci oblíbený, chci být dobrý manažer.

Pozitivních variant najdeme celou řadu, pokud tímto směrem zaměříme svou pozornost a uvolníme fantazii. Účelem je najít pro sebe nejvhodnější stručné pojmenování cíle, při kterém se budeme cítit dobře a budeme chtít cile dosáhnout.

Prožití výsledku – vizuálně – představit si finální stav, zasnít se, zžít se s ním, auditivně – poslechnout si představu, popsat ji nahlas, kinesteticky – spojit představu s pocitem úspěchu, ten spojit s pocitem v našem těle – co a kde cítíš – např. narovnala se mi ramena, cítím se lépe.

Vůle/udržitelnost – jak poznáme, že jsme na cestě k cíli? Často nás z cesty při plnění cíle odstaví když se nám něco nedaří, jsme unavení, přijdou nečekané úkoly, změny na které nemáme vliv, atd. Stát se muže cokoliv. Záleží na tom zda má změna podstatný vliv na cíl. Pokud ano, pak je dobré zvážit zda cíl nepřehodnotit. Pokud vliv nemá, využijeme ohodnocení. Jak budeme slavit dílčí úspěchy? Jak oslavíme celkové splnění cíle? Ohodnocení - odměna - nastavit si něco čím se odměníme. Záleží na každém z nás, co je pro nás motivací. Pro každého je to něco jiného (finanční odměna, čas s rodinou, nákup čehokoliv, výlet, pronájem luxusního vozu, masáž atd. :-)

Učení – při každé aktivitě hodnotit trojúhelník pracovní výkonnosti Timothy Gallwey – Inner Game pro manažery, Management Press. Sledovat VÝSLEDKY – jakého výsledku jsem dnes dosáhl/la, UČENÍ - co nového jsem se za dnešek naučil/la, RADOST – co jsem si dnes užil/la, bavilo mne to. Všechy aktivity by měli mít tyto tři parametry, pokud chceme udržet dlouhodobě vysokou výkonnost.

Pokud máme stanovený cíl, můžeme se už vrhnout do realizace. Např. s pomocí otázek pro výkonnové koučování Sira Johna Whitmora.

Cíl Čeho chcete dosáhnout dlouhodobě?
Co je širší souvislost?
Co vidíte, slyšíte, cítíte při představě, že jste u cíle? Vizualizujte
Když se podíváte „zpět“ jaké milníky jste musel/a překročit?
Co „bylo“ 1. krokem
Jaký máte vliv na Váš cíl? (0 – 100%)
Kdy chcete dosáhnout Vašich cílů?
Jsou SMART a pozitivně formulovány?
Jak moc chcete tyto cíle naplnit? (1 – 10)

Realita Co se děje teď (kde, kdy, jak, s kým, ...)?
Kdo ovlivňuje situaci (přímo, nepřímo)?
Když se nebude dařit v této situaci, co se stane?
Jaké budou dopady na lidi přímo zúčastněné?
Jaké budou dopady na ostatní?
Když se bude dařit v této situaci, co se stane?
Jaké budou dopady na lidi přímo zúčastněné?
Jaké budou dopady na ostatní?
Co jste dosud udělal?
Jaké účinky to mělo?
Jaké jsou hlavní obtíže při postupu vpřed?


Možnosti Jaké možnosti řešení máte?
Co ještě byste mohl dělat?
Co kdyby ... (bylo víc času, vlivu, peněz,...)?
Co by udělal ve Vaší situaci ten, koho obdivujete?
Co by udělal Váš konkurent?
Máte ještě nějaký další návrh?
Jaké jsou zisky a ztráty každého návrhu?

Vůle Co hodláte dělat?
Kdy?
Bude to naplňovat Váš cíl?
Co by mohlo ohrozit tuto akci?
Jak to překonáte?
Kdo o tom potřebuje vědět?
Jakou podporu potřebujete (kdo by mohl pomoci)?

Obodujte svou vůli udělat to (1 – 10)

 

Jestliže je počet bodů < 8 : Co Vám brání dát vyšší bodové hodnocení?
Co chcete místo toho? ---> nový cíl!

Zpracovalo Koučink Centrum: www.koucinkcentrum.cz, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,+420 775 343 403

 

Přeji vám mnoho správně stanovených, úspěšně dosažených a mnoho energie v roce 2013.

 

Lenka Zelingrová, Koučink Centrum, s.r.o.

Odporučte stránku

Odporúčame