Nejúžasnější počítač na světě

Co Vás první napadne, když dostanete otázku:  Jak vypadá nejúžasnější počítač na světě?

Možná jste si představili nejnovější notebook či stolní počítač od Vaší oblíbené značky, který má všechny užitečné potřebné funkce. Je super rychlý, super chytrý, má nejmodernější design, velkou kapacitu na disku a je nezničitelný. Není to tak? Odpověď však není správná.

Nejúžasnější počítač na světě, o kterém toho ještě lidstvo mnoho neví, nosíme všichni ve své hlavě. Ano, je to náš mozek. Jsme to my sami.  Náš mozek je stejně unikátní jako jsou otisky prstů. Na celém světě, který má nyní 6,5 miliardy obyvatel nenajdete dva totožné. Už to samo o sobě je úžasné.

Neustále probíhající vývoj tohoto super počítače je výsledkem přibližně 1 miliardy let evoluce života, 40 týdnů nitroděložního vývoje stejně jako – dejme tomu – 20 let kontinua kojeneckého a dětského věku, dospívání a prvního období rané dospělosti v nějaké době a místu neboli v nějakém kulturním okruhu.

Lidský mozek může mít 100 miliard mozkových buněk a mezi nimi je nejméně o tři řády více synapsí, míst vzájemných kontaktů. Malá část synapsí je tvořena geneticky, podstatná část synapsí je výsledkem učení neboli zkušeností. Každou vteřinu se v našem mozku vytváří statisíce nových spojení*.

Informace se tělem pohybují rychlostí přes 80 m/s, což odpovídá maximálním výkonům Formule 1. Při každé činnosti v nás probíhá v nejvyšší rychlosti nespočetné množství akcí , které řídí náš mozek a vytváří tak z každého z nás jedinečný unikát.

Věda i praxe dokazují, že díky našemu mozku a funkčním systémům jsme zjednodušeně řečeno schopni naučit se skoro vše, pokud to skutečně chceme, věříme, že jsme toho schopni a přebereme odpovědnost za výsledek. Samozřejmě v závislosti na našem genetickém vybavení.

Dnešní doba je závislá na výkonu a výsledcích. Učíme se proto, abychom dosahovali cílů, podávali nejlepší výkon co nejdéle za účelem odměny  (finanční i duševní).  Výkon pozitivně ovlivňuje náš potenciál a negativně vnitřní a vnější bariéry. V průměru využíváme jen 40% našeho potenciálu. Potenciál tvoří  znalosti, dovednosti, zkušenosti. Klasický styl učení, na který jsme zvyklí má za úkol pasivně předávat informace. Využívají se metody osobnostního rozvoje např: klasická školní výuka, trénink, mentoring, konzultace, poradenství. Klasickou výukou však neodstraníme své vniřní bariéry. Proto např. učím se angličtinu 10 let stále ji neumím používat.

Mezi metody osobnostního rozvoje patří i koučink, který jsem záměrně oddělila od ostatních rozvojových metod. Cílem koučinku není doplňovat potenciál, ale maximálně již nabitý potenciál využívat. To znamená naučit se učit jinak. Pokud pracujeme sami na sobě na principech koučinku, které nazýváme DUO (důvěra, uvědomění a odpovědnost) zvyšujeme svoji vnitřní motivaci a hledáme nové způsoby, cesty jak změnit nevyhovující stav. Pokud nás učení baví, jsme motivovaní, učíme se mnohem rychleji a jsme schopni dlouhodobě podávat lepší výkon. Rozdíl mezi klasickým učením a sebeučením si můžeme představit jako jízdu autem. Když jede auto pomalu (výkon), lze přidat plyn (potenciál) nebo snížit tření, například spustit zataženou ruční brzdu (interference). Odsud pochází nejčastěji citovaná definice: „Koučování je uvolňování lidského potenciálu“. Koučovací přístup můžete využít ve všech oblastech života. V práci, v rodině, při sportu a velmi opatrně i při výchově vlastních dětí.

Část mozku, která se nazývá Šedá kůra mozková má jedinečnou schopnost: vizualizaci. V dalším článku Vám představím techniku, která pracuje s vizualizací a můžete ji využít při tvorbě marketingových a propagačních materiálů.

Je tedy jen na Vás samotných nakolik a jak využijete svůj nejúžasnější počítač na světě a jakou formu vzdělávání si zvolíte.

 

S přáním všeho nejlepšího,

Lenka Zelingrová

výkonná ředitelka

Koučink Centrum, s.r.o.

 

*Citace z knihy: Já o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování, MUDr. František Koukolík, DrSc.

Doporučená literatura: Trojúhelník pracovní výkonnosti, Timothy Gallwey, Metoda GROW, Sir John Whitmore, Koučink – Věda i Umění, Dr. Marilyn Atkinson, PhD.

 

Poznámka redakcie: Neprešlo jazykovou korektúrou.

Odporučte stránku

Odporúčame