Úvod do koučinku

Koučink je účinný nástroj a způsob vedení člověka, který nám umožňuje snáze procházet životními změnami. Můžeme na sobě a svých životech pracovat tak, abychom byli tím, kým chceme být, abychom žili tak jak chceme žít a měli život v rovnováze se vším, co v něm chceme mít. Nástroje koučinku můžeme využívat v mnoha oblastech našeho života, v pracovním a profesním prostředí, při řešení soukromých vztahů či situací, v osobnostním rozvoji, ve zdraví, ve sportu a našli bychom další oblasti uplatnění.

Říká se, změna je život. Ano, žít život znamená, žít v permanentní změně. Je ale velmi důležité, zda se změnám, které nás obklopují pouze přizpůsobujeme, nebo zda jsme my sami tvůrci změn v našich životech dle našeho přání a potřeb. Pokud si uvědomíme, že své životy máme každý ve svých rukou a převezmeme za své životy zodpovědnost, staneme se tvůrci svého života. Jakmile se tento přístup ke svému životu jednou naučíme, bude nám přebírání zodpovědnosti za vše, co ve svých životech máme, připadat normální a správné. Navíc zjistíme, že tento životní princip je pro nás velmi funkční a efektivní, budeme totiž více přemýšlet o tom co chceme a začneme se rozvíjet.

Koučink v praxi

Uvědomme si tedy, jak skutečně žijeme, jak se připravujeme, učíme a věnujeme se svému osobnímu a profesnímu životu. Svět kolem nás se neustále mění a my, lidé, bychom měli být k těmto změnám flexibilní. Prostředí a trh vyžaduje proměny lidí podle potřeb vývoje a změny společnosti a ekonomiky. Lidstvo, mezilidské a partnerské vztahy na sebe kladou větší nároky a někdy si i navzájem vlastně nerozumí. Někteří z nás zjišťujeme, že sami sebe  vůbec neznáme a nevíme vlastně kdo jsme, nejsme schopni o sobě říci jací jsme, kam naše životní cesty míří a zda to vůbec takto chceme. Anebo jsme díky naší píli sami sebe poznali a chceme cokoliv změnit, aby se nám se sebou žilo lépe. Jiní z nás možná zjišťujeme, že žijeme v nefunkčních vztazích, které nám přestaly vyhovovat a naše práce, kterou vykonáváme nás z nějakého důvodu nenaplňuje. Hledáme tedy v jakém novém oboru bychom našli uspokojení. Klíčové průmyslové obory vyvinuly nové technologie, které zcela mění jejich náplň a základní kompetence a tím i způsob, jakým firmy fungují ve světě. Odhaduje se, že dosud nebyly vynalezeny nové pracovní pozice, ve kterých se budeme moci nově za 5 let nacházet a vykonávat je! Tlak, jaký firmy vyvíjejí ve snaze udržet vrcholný výkon v dobách rychlé změny, nutí lidi ve vedoucích a manažerských pozicích se měnit. Jsme vystaveni vysoké míře stresu. Většina z nás, zaměstnaných lidí, vystřídá za život 3 – 5 profesí. Neustále hledáme pracovní atmosféru, která nám umožní se uvolnit a růst po osobní a profesní stránce.

Proč pracovat s koučem

Kouč pracuje s jasným systemickým cílem. Kouč se nás ptá co chceme a pak zjišťuje, co pro nás znamená to nejlepší, to vítezství v daném tématu a našem životě. Kouč je nám partnerem a pomáhá nám vyjasnit naši vizi. Kouč ve vztahu k nám sehrává vždy roli objektivního člověka nacházejícího se v neutrální pozici. Kouč nás inspiruje k vykonání kroků. Kouč je člověk, který nás učiní zodpovědnými za způsob jakým žijeme svůj život. Dosáhne tak toho, že beze zbytku využijeme svůj potenciál. Kouč v nás věří a povzbuzuje nás, abychom přijali za své sady dovedností, které nás podpoří na cestě k větší kreativitě, produktivitě a efektivnosti. Kouč nás inspiruje, abychom vykonali to, co je pro nás v dané fázi života či kariéry nejpřínosnější na poli našeho rozvoje. Kouč nám pomáhá k lepšímu porozumění sebe samých a vlastní jedinečné cesty. Kouč nám pomáhá osvobodit se od niterních myšlenkových uzlů. Mnozí z nás jsme uvězněni ve smyčkách malých strachů či zmatků, jejichž jsme rukojmími. Věříme, že to, po čem toužíme má svou cenu a tu musíme zaplatit. Cenou za úspěch je často skleslost, přepracovanost, chatrné zdraví, nedostatek času pro normální život, napjaté rodinné vztahy, nízká produktivita.  Uvědomme si ale, že na co myslíme, to zesilujeme. Omezení či přesvědčení ovlivňuje naši pozornost, neuspějeme na cestě za cílem a můžeme se cíli vzdálit. Ale ti z nás, kdo máme  velké úsilí, přemůžeme omezení a nefunkční přesvědčení tím, že se spojíme s koučem. Naše pozornost se pak může uvolnit a plně soustředit jediným správným směrem k dokonalosti. Naučíme se zaměřit mysl na dlouhodobé sady schopností, které začneme postupně zahrnovat a uplatňovat v praxi, v našich osobních i profesních životech. Jsme schopni dosáhnout všeho v našich životech, potřebujeme k tomu jen odvahu, vůli a uvidíme nová východiska z momentálních situací.

 

Hipiková Lucie

 

Odporučte stránku

Odporúčame