Judita Peschlová

Judita Peschlová Kdesi na začiatku môjho príbehu zohrala pomerne dôležitú úlohu kúzelná palica. Nie, žiadna kúzelnícka palička Harryho Pottera. Na jednom konci tej palice bol môj deduško, na druhom ja, deväťmesačné dievčatko džavotajúce záhadnou rečou človiečika, ktorý práve objavil schopnosť svojho jazyka vyludzovať artikulované zvuky.

 

Dedko chodil po dvore s palicou v ruke, ja za ním, zvierajúc jej opačný koniec v oboch drobných ručičkách. Po chvíli starý otec palicu pustil, ja som kráčala sama ďalej. Dedko sa zachoval tak trochu ako kouč, akurát v tých časoch nielenže nikto nepoznal toto slovo, ale takáto profesia, aspoň u nás, oficiálne vôbec neexistovala. Kým som si stihla všimnúť, že na „druhom brehu“ už nie je nikto, kto by ma viedol, zvládla som umenie samostatnej chôdze. Od tej chvíle som sa od palice, pre mňa skutočne priam zázračnej, nechcela odlúčiť. Ponúkala som ju každému, kto sa ocitol v mojej blízkosti, súc presvedčená, že dokáže kohokoľvek vytrénovať v niečom užitočnom podobne ako mňa.

 

Neskôr som na ňu zabudla, tak ako väčšina z nás zabúda na mnohé aspekty svojho útleho detstva. Áno, aj na tie kúzelné. Pripomenula mi ju až istá snímka pri náhodnom listovaní v prastarom fotoalbume. V tej chvíli som si uvedomila, že som ju zrejme nikdy nepustila z rúk. A ani som nikdy neprestala niektorým ľuďom núkať kúzelnú palicu, za pomoci ktorej sa môžu (ak budú chcieť) naučiť samostatne kráčať cestou, ktorá ich povedie k odhaleniu ich osobitého a neopakovateľného potenciálu i k šťastiu a spokojnosti. Moja vlastná púť k práci a podnikaniu, v ktorom som mohla „kúzelnú palicu“ niekomu podať,  bola však prirodzene ťažšia a dlhšia, ako prvé detské, nesmelé tápanie na dvore rodného domu.

Prešla som rôznymi druhmi vzdelávania, a takisto rôznymi profesiami. Tej s palicou a zároveň tej, ktorá je obsahom môjho súčasného podnikania, sa pravdepodobne najviac podobalo povolanie sprievodcu. Nech už sprevádzate ľudí po historických pamiatkach, prírodných znamenitostiach, veľkých mestách či čarovných opustených zákutiach, alebo po ich vlastných spomienkach, znamenitostiach ich osobnosti, veľkých pláňach ich potenciálu alebo po zákutiach ich mysle a srdca, vyjde to takmer na rovnako.

Po páde starého režimu bolo zrušené oddelenie umeleckej agentúry, v ktorej som vtedy bola zamestnaná. Malé odstupné som investovala do niekoľkých kurzov, jedným z nich bolo školenie o práci na PC (predovšetkým o T602, vtedy zázrak pre niekoho, kto roky rokúce ďubal do kláves písacieho stroja ako veľmi usilovný a veľmi rýchly ďateľ). Čoskoro nasledovala ponuka práce v Rakúsku v obore, ktorý patril k jednému z tých, ktorými som predtým prešla: hotelierstvo. Hlavnou motiváciou odchodu do zahraničia bola možnosť poskytnúť kvalitnejšie vzdelanie môjmu synovi. Ten však už vo svojich 12 rokoch odmietol nechať sa ťahať kade tade mojou neviditeľnou kúzelnou palicou po kontinentálnom dvore zvanom stredná Európa. Navyše vtedy ešte nedokázal prekonať odpor k učeniu sa nemeckého jazyka (paradoxom je, že momentálne už nejakú dobu žije v nemecky hovoriacej krajine, lebo nevyspytateľné sú cesty človeka...). Vrátila som sa z rakúskych Álp domov, na Slovensko. Rozbehla som pre staršieho, lež v sektore poskytovania pohostinských služieb neskúseného podnikateľa novú reštauráciu a dala jej aj meno, potom otvorila centrálnu slovenskú pobočku veľkej medzinárodnej firmy s ovocím a zeleninou, rozšírila destinácie súkromnej CK a zaviedla v nej spolu s ďalšou kolegyňou inovatívny spôsob zácviku sprievodcov.  Bola som asi po väčšinu svojho produktívneho života akýmsi „rozbehávačom“, v modernejšom jazyku „start-uperom“ - vždy však pre niekoho iného, nikdy nie pre seba samú.

Po ukončení práce sales manažérky v CK som sa s pomerne ťažkými symptómami chronického únavového syndrómu presťahovala do Prahy. Živnosť som si založila pôvodne ako jednu z mála možností získať povolenie k  dlhodobému pobytu v Čechách. S extrémnymi príznakmi burn outu by ma aj tak nikto nezamestnal. Po absolvovaní troch rokov súkromnej psychoterapeutickej fakulty, päťročného akreditovaného psychoterapeutického výcviku, dvojročného certifikovaného kurzu firemných a systemických konštelácií i ďalších kurzov a školení, som začala krôčik po krôčiku s podnikaním vo sfére, ktorá je dnes už veľmi rozšírená, ba žiaľ až sprofanovaná, ale vtedy sa v nej presadzovať a prezentovať odvážil „verejne“ ešte málokto. Šlo, resp. ešte stále ide, o alternatívne metódy, veľmi vzdialené môjmu ekonomickému vzdelaniu, hoci na druhej strane aplikované skôr terapeutickým a poradenským štýlom (ženská spiritualita a ženské kruhy, Symbolon, Tarot, autorská technika špeciálnej tarotovej numerológie, biznis Tarot v personalistike, anjelská terapia a iné druhy alternatívnych terapií). Napísala som niekoľko kníh a preložila veľké množstvo zahraničných publikácií s touto tematikou. Založila som v Prahe pre ženy i mužov v partnerskej kríze pravidelne sa stretávajúci Klub ohrdnutých žien, ktorý mal vynikajúcu odozvu i na Slovensku a objavil sa dokonca v niekoľkých reláciách ako na českých tak slovenských televíznych staniciach. Popri tom som istý čas pôsobila ako fundraiser v nadácii pre ženy zneužívané v detstve. Chodievala som medzi seniorov do jedného z humánnejších domovov dôchodcov v Prahe ako dobrovoľná prednášajúca a lektor workshopov pomáhajúcich integrácií seniorov v novom prostredí. Občas som obohatila svojimi alternatívnymi postupmi skupinovú terapiu vedenú niektorými kolegami z psychoterapeutického výcviku v centrách orientovaných na pomoc maloletým drogovo závislým.

Do mnou používaných alternatívnych a netradičných postupov som začala v rámci svojej živnosti zaúčať aj druhých. Vlastne... Viac, než učila, som ich skôr viedla ako na spomínanom opačnom konci palice: snažila som sa vždy, aby sami v sebe objavili podstatu toho, v čom sa chceli zdokonaliť.

Medzitým som ešte stihla ako produktová manažérka českého knižného nakladateľstva rozšíriť spolu s jeho majiteľom odbytové trhy o niekoľko krajín, vrátane Slovenska. Ďalší malý start-up mimo moje vlastné podnikanie.

Pri osobných konzultáciách som viedla množstvo českých i slovenských „zamestnancov“ procesom opúšťania zdanlivých istôt klasickej práce vo firmách iných a získavania odvahy na vlastný nový rozbeh, na založenie vlastnej živnosti či firmy. Tých, ktorí už podnikali, som sprevádzala na ceste nového štartu k niečomu inému, prínosnejšiemu, viac sa blížiacemu ich potenciálu, víziám a snom. V oboch prípadoch to boli väčšinou ženy...

Po nejakom čase som začala spolupracovať ako lektor s agentúrou ponúkajúcou väčším firmám a korporáciám menej tradičné lektorské služby a kurzy. V tomto období práve spúšťame projekt určený na jednej strane personalistom a HR manažérom, na druhej strane nezamestnaným alebo tým, ktorí cítia, že potrebujú zmenu v kariére alebo v profesnej oblasti. Projekt je založený na jednej z mojich autorských metód, Kreatívnom mapovaní potenciálu, čo je inovatívna metóda náboru zamestnancov i hľadania svojej profesnej orientácie a podpory osobného rastu. Vo svojej podstate je to archetypálne typológia, odbornejšie analýza výberu, rozhodnutí a vývoja v personalistike. Opiera sa o archetypy podľa C.G.Junga a ich základné vlastnosti, ktoré sa takým či onakým spôsobom prejavujú u každého človeka bez výnimky. Metóda je použiteľná aj pri voľbe štúdia alebo profilovaní potenciálu školopovinných detí.

K tejto technike mi vyšla už v roku 2002 kniha vo Švajčiarsku pre nemecky hovoriace krajiny, o štyri roky neskôr aj v češtine. V novšom háve a novým podmienkam v personalistike i na trhu práce prispôsobenej verzii bola moja metóda už použitá v niekoľkých firmách pri výbere nových pracovníkov, predstavená na niekoľkých českých konferenciách, zrealizovaná na pilotnom kurze pre HR manažérov i na workshope pre nezamestnaných.

Webovú stránku som veľmi dlho nemala žiadnu. Kováčova kobyla skutočne pričasto chodí bosá, lepšie povedané nepodkutá: môj syn si už v osemnástich založil v Bratislave firmu, venujúcu sa tvorbe webových stránok. Niekoľko rokov som čakala na tú svoju, lenže všakové dôvody viedli k tomu, že môj web nie a nie uzrieť svetlo virtuálneho sveta. Až som si nakoniec vytvorila vlastnú amatérsku verziu, domnievajúc sa, že bude len dočasná. Zatiaľ stále existuje.

Prednedávnom som vytvorila novú webovú stránku, ktorá má slúžiť výlučne môjmu vlastnému, samostatnému, na nikom inom nezávislému staro/novému začiatku v oblasti firemného vzdelávania, seminárov a akcií pre ženy i šíreniu mojej, vyššie zmienenej metódy. Ďalším projektom v rámci nového webu je niečo, čo je mi veľmi blízke, a s čím pracujem s mojimi firemnými i osobnými klientkami už dlhší čas:  Vedomý rešpekt k menopauze v biznise i v každodennom živote.

Od mojich prvých krátkych krôčikov kdesi v malej dedine na dvore plnom sliepok, kačíc a husí uplynulo niekoľko desiatok rokov. Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, mám 58. Je načase urobiť ďalšie, poriadne dlhé kroky. Snáď nie je neskoro, čo myslíte? Šancu máme predsa vždy, bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie podmienky alebo vek, pohlavie, krajinu, v ktorej žijeme...

 

Judita Peschlová
www.angelcity.cz
www.juvita.cz

 

 

 

Neprešlo jazykovou korektúrou. (Pozn. redakcie)

 

 

Ďakujeme našim cteným sponzorom a partnerom

za podporu súťaže E-žena roka 2014.

 

Zoznam.sk

 

QualityUnit


Onlinetoro.sk - partner súťaže E-žena roka


PSDigital - partner súťaže E-žena roka


Modrykonik.sk


Espiral.sk - partner súťaže E-žena roka

Jaspravim.sk - partner súťaže E-žena roka


M2Business - partner súťaže E-žena roka

Websupport.sk - partner súťaže E-žena roka

Etarget.sk - partner súťaže E-žena roka


Woman.sk - partner súťaže E-žena roka

Slovnaft - partner súťaže E-žena roka

Terrabella.sk - partner súťaže E-žena roka

 

Mediálni partneri projektu

Profit - partner súťaže E-žena roka


Podnikam.sk - partner súťaže E-žena roka
Woman.sk - partner súťaže E-žena roka
Jakubeczova.sk - partner súťaže E-žena roka

 

Ceny darovali tiež

 

Fengshui-byvanie.sk

Finsolution.sk

Svadobna-fotografka.sk

Lifekoucing.sk

Konopnydvor.sk

Pilates-plus.sk

Viola.sk

Prestieranie.sk

Developing-support.sk

Chutnekytice.sk

Bruncher.sk

Lindia.sk

Organizatorka.sk

Pocomtuziazeny.sk

Handmadedarceky.sk

Masazvsede.sk

Doggietour.sk

 

Páči sa Vám náš projekt a chceli by ste sa podieľať na súťaži E-žena roka ako partner?
Budeme rady, ak nás budete kontaktovať cez podpora@e-zeny.sk.

Odporučte stránku

Odporúčame