Zmeny v platení sociálneho poistenia pre živnostníkov 2013

Od 1.1.2013 sa živnostníkom značne zvýšia odvody. Tým, ktorých odvody boli nastavené na minimálnej hranici, ale aj tým, ktorých príjmy sú vyššie a dosahovali hranicu maximálnu.

Do 31.12.2012 platia živnostníci odvody na základe podaného Daňového priznania za rok 2011.

Ak mal živnostník menšie príjmy, avšak prekročil hranicu "príjmu" (upozorňujeme nie zisk, ale príjem je ukazovateľ), na základe čoho sa stal povinným platiteľom poistného do sociálnej poisťovne, musel platiť odvody vždy v najmenej v minimálnej sume, ktorá predstavuje čiastku 112,66 eur.

Príklad:

V roku 2011 ste podali Daňové priznanie, na základe ktorého ste zarobili za rok 2011 čiastku 5.000,-eur a vaše výdavky boli napr. 5.500eur, čize vykázali ste stratu vo výške 500 eur. Vaša daňová povinnosť bola nulová. Avšak prekročili ste hranicu 4.078,69 eur, ktorá skúma iba "kolónku" príjmy. Od 1.7.2012 ste sa na základe týchto ukazovateľov stali povinným platcom sociálneho poistenia. Prvý raz vám teda vznikla uhradiť odvod v minimálnej výške 112,66 eur za mesiac júl  - splatnosť 8.8.2012. Naďalej podnikáte, pričom nemáte ani pozastavenú a ani odhlásenú živnosť, čiže ako SZČO figurujete naďalej.

Od 1.1.2013 vám vaše odvody do sociálnej poisťovne narastú na úroveň 130,27 eur.

Toto zvýšenie je zo zákona, čiže aj v prípade, ak ste nezarobili horibilnú sumu, bohužiaľ týmto zvýšením ste zaťažený tak, ako každý živnostník. Ročne uhradí živnostník minimálne o čiastku 211,32 eur viac ako doteraz.

Zároveň tým SZČO, ktorým sa darí lepšie v podnikaní a ich príjem bol nadštandardný zákon ustanovuje ešte väčší nárast odvodového zaťaženia, ktoré pocítia. Doteraz bolo ustanovené maximálne poistenie na úroveň 935,10eur/mesačne, ktoré boli povinné SZČO platiť v prípade, ak ich vymeriavací základ dosiahol v prípade nemocenského poistenia úroveň 1 153,50 eur a v prípade ďalších povinných poistení, z ktorých sa skladá odvod na účet sociálnej poisťovne (dôchodkové poistenie a príspevok do rezervného fondu) bola úroveň určená na sumu 3 076 eur.

Od 1.1.2013 sa celkové odvodové zaťaženie podnikateľov, ktorých vymeriavací základ za rok 2011 prevýšil hranicu 3930,00eur, alebo dosiahli práve takýto mesačný vymeriavací základ nepoteší odvod vo výške 1 302,79 eur/mesačne. Ročne tak zaplatia na účet sociálne poisťovne o 4 412,28 eur viac ako doteraz.

Zároveň treba upozorniť na fakt, že popri povinnom sociálnom poistení musia SZČO platiť aj odvody na zdravotné poistenie, ktoré je v súčasnosti na úrovni 47,58 eur/mesačne, pričom v platení týchto odvodov tiež dôjde k ich zvýšeniu od 1.1.2013.

 

skratky:

SZČO = samostatne zárobkovo činná osoba (v našom článku = živnostník)

 

Ing. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame