Pracovný pomer u viacerých zamestnávateľov súčasne

Koľko zamestnávateľov môže mať zamestnanec za predpokladu, že pracuje na skrátený pracovný pomer? Napríklad ak pracuje u piatich zamestnávateľov na základe pracovnej zmluvy a u každého zamestnávateľa pracuje 5hodín mesačne, je to v poriadku?

Zákonník práce nerieši viacero pracovných pomerov SÚČASNE, ak sú u rôznych zamestnávateľov. Zákony sú postavené tak, aby jeden zamestnávateľ neporušil ich ustanovenia, nakoľko nie je možná kontrolovanosť medzi zamestnávateľmi. Každopádne by bolo zaujímavé, ako by firma preukazovala, že u nej robil zamestnanec 4 hodiny denne, ak by mal zamestnanec napríklad ďalších takýchto zmlúv napr. 5. :-) Dochádzka by asi v tomto prípade neprichádzala do úvahy.

V zmluve nemusí byť dohodnutý presný rozsah v hodinách, môže byt dohodnutá konkrétna úloha spracovávaná mesačne a za ňu dohodnutá odmena a v rozsahu času spomenuté – úloha zaberie v časovom vyjadrení maximálne 5 hodín mesačne (pričom slovom maximálne sa robí priestor na to, aby bolo hodín aj menej, ale práca bude odvedená).

Treba si pamätať – aby si tento človek povinne urobil daňové priznanie a doložil potvrdenia o úhrne príjmov zo všetkých týchto firiem.

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

Odporučte stránku

Odporúčame