Zahraničné pracovné cesty – živnostníci

- od 1.1.2011 vrátane a teda už pre podanie daňového priznania za rok 2011 živnostník, ktorý si vykazoval zahraničné pracovné cesty v podnikaní pre pracovné cesty nemôže už do daňových výdavkov zahrnúť sumu vreckového, ktoré mohlo byť až do výšky 40% zo sumy ustanoveného stravného.

Napr.:

Ak živnostník išiel do Rakúska, alebo Nemecka, mal nárok na sumu 45 €/stravné na deň + 18 € – suma vreckového, ktorá mu prináležala a zároveň bola aj v nákladoch. Tento krát, keď bude podávať daňové priznanie za rok 2011, už nemôže počítať  namiesto sumy (45+18= 63 €/deň) len so sumou 45 €, čo v prípade ak obchodoval so zahraničím a zároveň tam často chodieval na služobné cesty. To isté platí aj pre konateľov vo firmách a tiež zamestnancov firiem, už časť vreckového nebude môcť byť vo firme ako náklad.

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

 

 

Odporučte stránku

Odporúčame