Zamestnanie študenta na DOHODU o vykonaní práce

- v prípade ak zamestnáte niekoho, kto už nemá štatút študenta na DOHODU o vykonaní práce (dohodu o pracovnej činnosti) a zároveň je táto osoba evidovaná na úrade práce, nemal by jej brutto príjem uvádzaný na výplatnej páske prekročiť sumu 139,90 EUR, inak bude z úradu práce vyradená.

- z toho jej vyplynie povinnosť platiť si zdravotné poistenie ako Samoplatiteľ, ktoré je v minimálnej výške 47,58 EUR/mesačne (od 1.1.2012). Táto hranica príjmu bude platná do 30.6.2012 ak sa nezmení legislatívne.

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

 

 

Odporučte stránku

Odporúčame