Platenie odvodov v prvom roku podnikania pre živnostníkov

Zdravotné poistenie (ZP)

- každá FO (fyzická osoba) musí platiť zdravotné poistenie... pri platení preddavkov na ZP (zdravotné poistenie) sa však uvažuje aj o SÚBEHU rôznych štatútov, ktoré môžete ako FO mať... môžete byť zamestnaný a zároveň si založiť napr. živnosť.

- v prípade súbehu – napríklad zamestnaná osoba + živnosť – nie je nutné platiť preddavky zo živnosti, lebo za vás zamestnávateľ odvádza preddavky, ktoré sú vám strhávané zo mzdy.
- v prípade ak máte iba živnosť – od prvého dňa je nutné platiť preddavky na ZP – v prvom roku v minimálnej výške (pre rok 2012 - 47,58 EUR).

Sociálne poistenie (SP)

- živnosť – vzniká povinnosť platiť až na základe výsledku za prvý ukončený kalendárny rok ( ak som začala podnikať v juli 2011, na základe podaného daňového priznania za rok 2011 a mojich vykázaných príjmov mi buď vznikne, alebo nevznikne platiť povinne SP od 1.7.2012).
- v prípade, ak váš príjem bude za rok 2011 napríklad 3 000 EUR, nemusíte platiť ani ďalší rok – t.j. od 1.7.2012 do 30.6.2013 určite nie.
- odvody na sociálnu poisťovňu od 1.7.2013 sa budú opäť posudzovať podľa daňového priznania za rok 2012.

Dôležité

- v prvom roku podnikania sa neplatia odvody do sociálnej poisťovne.
- vznik povinného poistenia bude na základe dosiahnutých príjmov až od 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Skratky:
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
SRO - spoločnosť s ručením obmedzeným
ZP - zdravotné poistenieIng. Katarína Hessková
poradkyňa pre oblasť ekonómie a podnikania
(účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, dane)

Kontakt:
- v prípade záujmu Vám pošleme kontakt na vyžiadanie.

 

 

Odporučte stránku

Odporúčame