E-žena roka 2014 – prihlasovanie sa už začalo

E-žena roka 2013Odštartovali sme prihlasovanie sa do ďalšieho ročníka súťaže E-žena roka! Máte možnosť kandidovať v súťaži, prostredníctvom ktorej už po štvrtý raz oceníme schopné a talentované ženy, ktoré dokážu úspešne zladiť svoje pracovné aktivity s ostatnými. Touto súťažou tiež napĺňame jeden z cieľov OZ E-ženy, ktorým je motivácia žien k podnikaniu cez internet. On-line podnikanie je totiž zvlášť výhodné pre ženy, keďže im umožňuje získať viac času pre seba a zároveň pre svoju rodinu, a tak zosúladiť svoj pracovný, rodinný a osobný život.

Víťazky jednotlivých kategórií súťaže ilustrujú motto tohto mediálne podporeného projektu „Aby žena ženou bola“ a môžu byť vzorom pre ostatné ženy, ktoré sa možno ešte len rozhodujú, či a kedy začnú podnikať.

Kto môže byť E-ženou roka?

Základnou podmienkou pre zaradenie do súťaže je, aby žena, podnikateľka, oslovovala svojich klientov (aj) prostredníctvom svojej webovej stránky. Ak ste Slovenka žijúca mimo územia Slovenskej republiky, ale máte slovenské občianstvo a vaším trhom je internet (nie výlučne IBA zahraničie), môžete sa rovnako zapojiť do súťaže E-žena roka.

Podrobnejšie informácie o súťaži E-žena roka 2014, jej kategóriách, kritériách hodnotenia a postupe pri prihlasovaní nájdete v článku Štvrtý ročník súťaže E-žena roka.

 

Zaregistrovať do súťaže E-žena roka 2014 sa môžete tu

 

 

Odporučte stránku

Odporúčame