Blogerky

Proces změny

Samotný proces změny se sestává ze tří částí, a sice z myšlenky, z řečeného slova a z vykonaného činu. Každá tato jednotlivá část procesu změny má velmi silnou energickou hodnotu, tedy vliv na nás samotné, na naše chování a každá tato jednotlivá část procesu změny má stejnou důležitost a hraje významnou roli v celém procesu změny. Neboť pokud NĚCO myslíme, měli bychom tu stejnou myšlenku (to NĚCO) i říkat, tedy mluvit o ní a ne si tzv. protiřečit, tedy říkat NĚCO jiného. Bohužel někteří z nás ještě stále říkají něco jiného, než co myslí. Tento fakt je způsoben tím, že mnozí z nás neumí myslet vědomě, cíleně, konstruktivně a efektivně. Myslí totiž „jen tak“, své myšlenky mají neuspořádané, neuchopené. Nikdo nás totiž ve škole neučil jak správně myslet, ani nám nikdo neřekl jakou obrovskou moc má naše schopnost myslet. Jak dokonalý orgán si každý ve své hlavě nosíme.

 

Zmeny v platení sociálneho poistenia pre živnostníkov 2013

Od 1.1.2013 sa živnostníkom značne zvýšia odvody. Tým, ktorých odvody boli nastavené na minimálnej hranici, ale aj tým, ktorých príjmy sú vyššie a dosahovali hranicu maximálnu.

   

Zmeny v zakladaní SRO od 1.10.2012

S účinnosťou od 1.10.2012, pre všetky plánované SRO, ktoré sa budú podávať do obchodného registra po tomto dátume (nezáleží na dni uvedenom v zakladateľskej listine, alebo spoločenskej zmluve, prihliada sa len na dátum podania návrhu na zápis SRO do obchodného registra) už sú v platnosti zmeny, ktoré priniesli novelizácie zákonov.

   

Kde boli E-ženy v októbri

Poradia vám ako podnikať cez internet, venujú veľa času ženám, ktoré sú na materskej dovolenke, ženám bez práce, na dôchodku alebo aj tým, ktoré sa starajú o blízkych a pre ich uplatnenie je práca alebo podnikanie z domu ideálnym východiskom - takto predstavili nás, Eženy na jednej z októbrových vzdelávacích aktivít.

   

Čo znamená QR kód a jeho využitie

Uplynul nejaký čas odvtedy, ako sme sa mohli stretnúť s obrázkami, ktoré nazývame QR kód. Používate ho, alebo ho viete aspoň prečítať? Lebo obrázok vedľa má svoj odkaz. Povedzme si, čo vlastne QR kód znamená a ako ho viete využiť nielen v biznise...

   

Potrebujete vytvoriť efektívnu webovú stránku?

Dnes už sa nebavíme o tom, či je pre podnikateľa/podnikateľku potrebná webová stránka, je to neodškriepiteľný fakt. Webová stránka:

- prezentuje,
- informuje,
- predáva
- alebo všetko naraz: predáva a informuje v kvalitnom prevedení (prezentuje).

   

Strana 9 z 39

Odporučte stránku

Odporúčame